A picture containing clipartDescription generated with high confidence

Thực Đơn Hàng Tuần Của Mau Giao 1 Thực Đơn Hàng Tuần Của Mau Giao 1
Thực Đơn Hàng Tuần Của NHA TRE 1

Thực Đơn Hàng Tuần Của Mau Giao 2
Thực Đơn Hàng Tuần Của NHA TRE 2

Thực Đơn Hàng Tuần Của Mau Giao 3
Thực Đơn Hàng Tuần Của NHA TRE 3

Thực Đơn Hàng Tuần Của Mau Giao 4
Thực Đơn Hàng Tuần Của NHA TRE 4

Liên kết trực tiếp đến các lớp (dành cho quý phụ huynh đã đọc qua hướng dẫn sử dụng):

Nemo 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2011
Nemo 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2012
Nemo 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2013
Nemo 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2005
Nemo 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2002

Molly 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Molly 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Molly 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2010

Dolphin 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Dolphin 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2002
Dolphin 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Dolphin 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Dolphin 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2005

Whale 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Whale 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2007
Whale 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Whale 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Whale 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Whale 6: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Whale 7: http://bdcam.abi.edu.vn:2007

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CAMERA

1.      TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG  (IPHONE, IPAD, SAMSUNG, OPPO…)


Bước 1:

+ Tải ứng dụng “ivms-4500” từ Appstore hoặc CH Play
+ Sau khi tải về, chọn ngôn ngữ, chọn mục thiết bị:

 

Bước 2:
+ Trường hợp lần đầu sử dụng: Chọn dòng chữ mặc định và chọn biểu tượng edit (hình cây viết)
+ Trường hợp phụ huynh đã và đang sử dụng ứng dụng này vui lòng chọn biểu tượng dấu (+) sau đó chọn dòng “Nhập thủ công”

  

 Bước 3:
+ Chỉnh sửa các thông số (tài khoản mỗi lớp khác nhau), sau đó chọn nút “Save” và chọn vào dòng “Bắt đầu xem trực tiếp”:

 

 Bước 4:
+ Màn hình sẽ hiển thị như bên dưới, chạm 2 lần vào ô cần xem để phóng to. Chọn vào biểu tượng danh sách ở góc trên
để chọn những camera cần xem, sau đó bấm “Bắt đầu xem trực tiếp”
(cần làm lại thao tác này sau thời gian chờ hoặc kết nối mạng bị gián đoạn):

 

2. TRUY CẬP TRÊN PC/ LAPTOP (WINDOWS XP, WINDOWS 7, 8, 10)

Bước 1:
+ Chương trình hoạt động tốt trên Windows 10

+ Đăng nhập trên trình duyệt web Internet Explorer

+ Đăng nhập theo liên kết sau tương ứng với lớp của bé (tiếp tục xem hướng dẫn):
vd:
Nemo 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2009

Bước 2:
+ Đăng nhập bằng tài khoản từ nhà trường cung cấp:

+ Sau khi đăng nhập thành công, lần đầu trình duyệt sẽ yêu cầu cài plugin, tiếp tục click vào dòng download và chọn nút “Run”:+ Sau khi tải về chương trình sẽ tự chạy file cài đặt, (chọn yes nếu có thông báo), sau đó bấm Next
à Finish:

 

Bước 3:
+ Sau khi cài đặt thành công, đăng nhập lại như bước 1:
+ Trình duyệt sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cho phép plugin hoạt động, chọn “Allow for all websites”


Bước 4:
Click vào biểu tượng nút play bên dưới để bắt đầu xem camera:

 

Liên kết trực tiếp đến các lớp (dành cho quý phụ huynh đã đọc qua hướng dẫn sử dụng):

Nemo 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2011
Nemo 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2012
Nemo 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2013
Nemo 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2005
Nemo 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2002

Molly 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Molly 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Molly 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2010

Dolphin 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Dolphin 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2002
Dolphin 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Dolphin 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Dolphin 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2005

Whale 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Whale 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2007
Whale 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Whale 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Whale 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Whale 6: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Whale 7: http://bdcam.abi.edu.vn:2007

Quý phụ huynh cần hỗ trợ cài đặt qua TeamViewer hoặc UltraViewer vui lòng liên hệ qua số điện thoại:
0274 6250825 (Văn phòng)

Liên kết tải phần mềm hỗ trợ TeamView: Click here
Liên kết tải phần mềm hỗ trợ UltraView:
Click here